اظهارات نماینده اردبیل در مورد عملکرد شهرداری

264
شهرخوان: اظهارات مهندس بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی و گردشگری توسط شهرداری اردبیل در شهر
شهرخوان 4 دنبال کننده
pixel