داغترین‌ها: #Copa America 2019

توضیحات دکتر محمد فام در در خصوص همایش و نمایشگاه

357

دبیر علمی بخش بین الملل اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان