موشک هایپرسونیک (و نحوه مبارزه با ان)

701
بهنام مقتدری 75 دنبال‌ کننده

موشک های فراصوت و مافوق صوت که امروزه در دنیا توسط کشور های کمی تولید می شوند و بعضی از انها می توانند تا حتی 25 ماخ !!! یا 25 برابر سرعت صوت حرکت کنند بسیار خطرناک و غیر قابل نابود سازی هستند . این موشک ها در فیلم بررسی میشوند. در فیلم دونوع از انها معرفی می شود یکی موشک های مافوق صوت هوا به هوا و یکی گلایدر های مافوق صوت زمین به هوا . موشک های هوا به هوا دارای موتور های جت مافوق صوت هستند و به دلیل سرعت بسیار بالا به سختی قابل رد گیری هستند .

pixel