آموزش درس اصول رباتیکز ، جلسه چهارم ، بخش اول

76
این محتوی، خلاصه جلسات پیشین درس اصول رباتیکز مقطع کارشناسی می باشد. در این بخش به یادآوری نحوه محاسبه ماتریس دوران حول محورهای مختلف به همراه مثال می پردازیم.
Akushide 20 دنبال کننده
pixel