دورهمی

61

این قسمت دورهمی ... مجموعه انیمیشن کودک نی‌نی و دادا با تمرکز بر گروه سنی الف و ب سعی دارد تا با بیان کودکانه و همراه با طنز مسائل آموزشی را به این گروه سنی منتقل کند

ninodada
ninodada 1 دنبال کننده