مسئله علم و فناوری؛ یکی از با اولویت ترین کارها

576

بیانات مقام معظم رهبری در مورد اینکه یکی از با اولویت ترین کارها مسئله علم و فناوری است در تاریخ 14 مهر 1389

ویدیو3
ویدیو3 817 دنبال کننده