استارتاپ به زبان ساده

30
خیلی از دوستان فکر می کنند استارت آپ یا استارتاپ به کسب وکارهایی گفته می شود که برای اولین بار توسط شخص یا شرکتی راه اندازی می شوند و قبل از آن نمونه دیگری از آن درکشور یا حتی در دنیا وجود نداشته است. اما واقعا مفهوم استارتاپ به این کسب و کارها ختم نمی شود. سجاد پروانه | sajadparvaneh.ir استارتاپ کسب و کاری است که یک نیاز جدید و اساسی را بر طرف کند.
pixel