ویژگی شهودی (N) در مدل MBTI

71
در تیپ شخصیت شناسی MBTI افراد شهودی، به احتمالات بیش از خود حقایق اهمیت می‌دهند. این اشخاص از حس ششم، ندای درون و حدس و گـمـان (شم) بیش از حواس پنج‌گانه خود استفاده می‌کنند. به استنباط توجه ویژه دارند. آن‌ها برخلاف حسی‌ها به تصور و خیال بیش‌تر اهمیت می‌دهند و به الهام و حرف دلشان احترام می‌گذارند. شمی ها به آینده توجه دارند و احتمالات جدید را حدس می‌زنند. تمایل دارند حوادث را پیش‌بینی کرده و شرایط را تغییر دهند. همچنین آرمان‌گرا و خیال‌باف هستند. از تشبیهات و استعاره‌ها استفاده می‌کنند. آن‌ها در آینده و یا گذشته زندگی می‌کنند و علاقه‌مند به موضوعات جدید و نامتعارف هستند. -------------- قطبینو تی وی از شما دعوت می‌کند در تست شخصیت شناسی MBTI در سایت قطبینو شرکت نمایید. http://qtbno.ir/mbtiaparat
pixel