مسابقات کشوری سگ ژرمن شپهرد /مقام اول ماده بالای دوسال /شولاین کلاسیک /فدراسیون

2,576
2,576 بازدید
اشتراک گذاری
مسابقات کشوری رتبه بندی ژرمن شپرد در تهران در استادیوم برق الستوم در بهمن ماه 97 با حضور پرورش دهندگان معتبر و اعضا نظام صنفی کارهای کشاورزی و سگهای کششی و یا مولدی که قیمت برخی به چند صد میلیون تومان میرسد و برای تولید در کشور جز سرمایه های پرورش کشور محسوب میگردند داوران و کارشناسان از کشور اسپانیا و ترکیه تلفن دفتر برگزاری مسابقات کشوری 026 3480 9914 026 3480 9617 www.sdvdog.com
pixel