الله اکبر فاتح خیبر -شور فوق العاده سید علی مومنی

2,127
علی 71
علی 71 315 دنبال‌ کننده

الله اکبر و قلم و دفتر و هادی رهبر و ظاهر و مظهر و زینت و زیور و صاحب جنت و شراب کوثر و فاتح خیبر و الله اکبر و قدرت داور و میشکنه لشکر و این سر و اون سر و حیدر و صفدر و علی اصغر و علی اکبر و حسین و عباس دلاور و زهرای اطهر و زینب مادر و همه همه همه جملگی حیدر و

علی 71
علی 71 315 دنبال کننده