سازمان ملل/که آمد و که رفت...؟

357

بان کی مون پس از 10 سال سازمان ملل را ترک میکند و آنتونیو گوترش بر مسند ریاست این سازمان مینشیند...

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده