تدریس مباحثی از دوره برنامه نویسی اسکرچ توسط سهند قیاسی

263
تدریس مباحثی از دوره برنامه نویسی اسکرچ توسط سهند قیاسی اسکرچ یک زبان برنامه‌نویسی تصویری می‌باشد که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده ‌است.
pixel