احتمال آمبولی ریه در عمل ابدومینوپلاستی

2,234
خون لخته شده در قسمت های مختلف بدن مانند پا، وارد جریان خون شده و در بدن به گردش در می آید. این لخته به ریه یا گاها به مغز می رسد و آمبولی را ایجاد میکند.
pixel