کاردرمانی در اوتیسم.09120452406بیگی.کاردرمانی اوتیسم.کاردرمانی ذهنی اوتیسم.

927

بدون اغراق و بر همگان ثابت شده است که توانبخشی اوتیسم در بیماران و کودکانی که دارای اوتیسم هستند تنها راه درمان و حل مشکلات در این کودکان است . امروزه به دلایل مختلفی شیوع کودکان دارای اوتیسم زیاد شده است ولی با پیشرفت علم کاردرمانی امروزه قادریم مشکلات ذهنی . جسمی و رفتاری کودکان اوتیسم درمان و رفع کنیم .درمان تخصصی توانبخشی اوتیسم در کودکان در مرکز توانبخشی ونک صورت میگیرد. رزرو نوبت 09120452406 بیگی . gofkar.com مطالب بیشتر.