حاج امیرعباسی-واحد(مولای من حسین جان)

268

این قطعه مربوط به عزاداری شب دوم ماه محرّم، در سال ۱۳۹۸ مى باشد كه در هیئت نورالرضا ( علیه السّلام ) اجرا شده است.