ریورس پیچ مرکز نوآوری همشهری

26
مرتضی اصغری معاون منابع انسانی موسسه همشهری؛ نیروی انسانی متخصص در همشهری، فرصتی برای ایجاد کار و حضور استارت‌آپ‌ها
pixel