تصادف آندره دویزیوسو و فابیو کوارتارارو - گرندپری موتوجی پی بریتانیا 2019

1,601
موتوجی پی ایران - تصادف آندره دویزیوسو و فابیو کوارتارارو - گرندپری موتوجی پی بریتانیا 2019 هر دو موتورسوار حال در سلامت کامل قرار دارند.
pixel