گودال قربانیان داعش در شهر تلعفر موصل

2,758

کشف گودال قربانیان داعش در شهر تلعفر موصل

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 29.3 هزار دنبال کننده