مستند بازرسی فوردگاه پرو با دوبله فارسی - قسمت 2

367

است در این برنامه سری می‌زنیم به فرودگاه خورخه چاوز پرو . بزرگترین چالش امنیت در اینجا قاچاق کوکائین است . پلیس مبارزه با مواد مخدر ۲۴ ساعته در حال کار بازرسی , مبارزه و کشف جدیدترین راه‌های حمل مواد مخدر