امن ترین کشور جهان در ناامن ترین نقطه جهان

81

حجه الاسلام راجی، امن ترین کشور جهان در ناامن ترین نقطه جهان