بازارچه خیریه و جشنواره غذا دبیرستان شوق پرواز

135

بازارچه خیریه و جشنواره ی غذا در بهمن ماه 97 به مناسبت دهه فجر توسط دختران باسلیقه و هنرمند دبیرستان شوق پرواز برگزار شد

شوق پرواز
شوق پرواز 4 دنبال کننده