نقد فوری: نظر منتقدین دربارهٔ سرو زیر آب

1,952
سرو زیر آب، ساختهٔ محمد علی باشه آهنگر، ادامهٔ منطقی مسیر فیلم سازی او است. فیلمی با ابعادی بزرگ تر از «ملکه» با همان تمرکز همیشگی فیلم ساز بر روی جنبه های انسانی جنگ و روایت شاعرانهٔ قصه های کم تر شنیده از آن. اکثر منتقدین جنبه های بصری فیلم و کارگردانی آن را ستایش کرده اند و ضعف آن را در فیلم نامه دانسته اند. در این ویدیو به مرور نظر چند منتقد دربارهٔ «سرو زیر آب» پرداخته ایم. www.hafdang.com
هفدانگ 11.9 هزار دنبال کننده
pixel