آموزش برنامه نویسی شی گرایی interface oop #C

110

در این پکیج میخاهیم نحوه کار با interface حرف بزنیم که اینتر فیس چی هستش و نحوه استفاده از آن چجوری هستش. اگر ما بعنوان مدیر پروژه یا یک معمار نرم افزار کار کنیم.مجور تیم برنامه نویسی هدایت کنیم که آن ها چجوری کار کنند.و چکاری رو باید انجام دهند.بعنوان مثال اگر ما یک جا مدیر پروژه باشیم یک تیم برنامه نویسی رو بخواهیم هدایت کنیم مثلا یک محیط رو پیاده سازی میکینم میگیم به هر یک از این متولوژی های ما مثلا،insert یا حذف کردن اضافه کردن Delete کردن یا ویرایش کردن داشته باش. دانلود از وبسایت.www.heilton.com