تحلیل تکنیکال سهم انرژی3

1,017

تحلیل سهم انرژی3 - با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال بر مبنای احتمالات می باشد، بررسی، خرید و فروش بر عهده خود دوستان می باشد و این تنها یک پیشنهاد جهت بررسی است. Instagram: CafeBurs