فرآیند در مقابل وظیفه

342

فرآیند در مقابل وظیفه و سازمان فرآیندگرا در مقابل سازمان وظیفه محور توسط مهندس حقیقت. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده