پاک کردن تاتو خط چشم

8,541
َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال‌ کننده

پاک کردن تاتو خط چشم با دستگاه کیوسوئیچ توسط دکتر سهرابی (به علت نازک بودن پوست پلک و احتیاط بیشتر در ناحیه خط چشم درجه دستگاه ضعیف تر و تعداد جلسات درمانی تا پاک شدن کامل رنگ تاتو بیشتر خواهد بود.)

َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال کننده