مسعود فراستی، کمال تبریزی را به وطن فروشی متهم کرد

2,206
سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده