پمپ خودنویس پارکر چشمه جوهر

1,675
به جای تعمیر پمپ جوهر خودنویس پارکر 25 می توانید از پمپ خودنویس پارکر کد P_5648341 استفاده نمایید. این پمپ روی اکثر خودنویسهای پارکر قدیمی و جدید قابل نصب است. ساخت انگلستان در انتهای پمپ حک شده و از ظرفیت خوبی برخوردار است. فروش در دیجی‌کالا، فروشنده چشمه جوهر Parker Fountain Pen Converter Standard Manufacturer UK Weight 0.06 ounces Dimensions 2.86 x 0.29 x 0.29 inches model P_5648341 Is Discontinued By Manufacturer No Part Number P_5648341
pixel