دکلمه دعا کردم به گویندگی فتح ا..طهرانی

812

محرمم تموم شد امیدوارم بتونیم تا سال آینده محرمی بمونیم ..================================= نویسنده : عباس ستارزاده دعا کردم دیگه هیچ جای دنیا کسی در حسرت و ماتم نباشه /برای سفره ای خالی و پرشرم دیگه چشمای هیچکی نم نباشه/ دعا کردم. که امسالو بتونم یه مقدارکمی تغییرباشم/. شایدباذکرتوتغییرکرده وواسه مابقی تأثیر باشم.. #فتح_اله_طهرانی #ماه_محرم #دعا_کردم_دیگه_هیج_جای_دنیا_کسی_در_حسرت_و_ماتم_نباشه #