دفتر انجمن رياضي کردستان در تربيت معلم مدرس سنندج سال 1382 شمسي

153
foad ebrahimi 0 دنبال‌ کننده
به دليل نداشتن مکاني ثابت اموال و بايگاني عظيم انجمن رياضي کردستان چند بار جابجا شد. در سال 1382 اتاقي در طبقه‌ی سوم ساختمان آموزشي مرکز تربيت معلم سنندج دفتر انجمن شد. چند روز قبل از تحويل دفتر انجمن با تمام اموال و بايگاني اسناد به اعضای شورای اجرائي دوره‌ی سوم اين فيلم از دفتر انجمن توسط سيدمحمدفواد ابراهيمي گرفته شد. با کمال تاسف در سال 1397 شمسي براثر يک اتفاق عجيب موضوع ناپديد شدن اموال و بايگاني اسناد انجمن بر ملا گرديد.
foad ebrahimi 0 دنبال کننده
pixel