آموزش اردو اینو - فاصله سنج التراسونیک - میربهاری

213

فاصله سنج الترا سونیک یا فاصله سنج ماورای صوت با استفاده از اردو اینو، از این وسیله برای تشخیص موانع از اتومبیل یا اندازه گیر قد انسان بدون تماس یا حتی برای روبوتیک استفاده کنید اعلام نظر به صورت پیامک:09112376878 سید هاشم میربهاری بقیه فیلم ها را در اپارات با جستجوی کلمه "میربهاری" خواهید یافت