سریال درام اکشن "بریتانیا" محصول 2018 در لنز

280

بریتانیا نمایشنامه‌ای مربوط به سال 43 میلادیه، ارتش امپراتوری روم که به اندازه کافی وحشت زده‌ست، برای سرکوب سلتیک بریتانیا وارد عمل میشه، سرزمین مرموزی که در دست زنان جنگجو و کاهنانی قدرتمنده که می‌تونن نیروهای عالم اموات رو هدایت کنن، البته اونطور که خودشون میگن...