ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

«راه آراد»: انیمیشن مدرسه هورخش

407
وقتی که داشتیم روی محتوای علمی مدرسه هورخش کار می‌کردیم تا به شرح درسِ مختصِ خودمان برسیم، تصمیم گرفتیم یک انیمیشن کوتاه هم بسازیم. خوشحالیم که همزمان با تولد مدرسه، انیمیشن کوتاه «راه آراد» - به کارگردانی اشکان رهگذر - آماده شده، که نتیجه‌ی همکاری مدرس‌های ماست. «آراد هنرجوی رشته معماریه که عاشق انیمیشنه، اینقدر که می‌افته تو یه دردسر جادویی...»
pixel