RightPick2: نسل دوم ربات های بردار و بگذار RightHand Robotics

587

استارتاپ موفق RightHand Robotics در هفته ی گذشته در کنفرانس ProMat در شهر شیکاگو، از RightPick2 نسل دوم ربات های قطعه بردار خود رونمایی کرد که نسبت به نسل پیشین پیشرفت های زیادی داشته است.