ابوذر

1 ماه پیش
تا زمانی که آقای عباسی و امثالهم کاندید مجلس یا ریاست جمهوری نشوند من یکی دیگه هیچ اعتقادی به سخنانشون ندارم مملکت ما افتاده دست یک عده از خدا بی خبر باید بیایند و مردم را نجات دهند .تمام .

ملکه یخی

1 ماه پیش
عزیز یه ده تومن داری قرض بریزی تا فردا
pixel