مراسم هدف گذاری مدرسه اشتغال شریف

243
برخی از دانشجویان مدرسه اشتغال شریف در این مراسم درباره مسیر خود در سال 94 که گذشت و مدرسه اشتغال سخن گفتند.
pixel