توضیحات دکتر سرکشیک زاده درباره منابع نظام جدید

209
209 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

27 شهریور ماه و در آخرین برنامه تابستان 97 دکتر سرکشیک زاده در سیمای ملی ، استاد با حضور در برنامه مسیر برتر شبکه آموزش ، به بررسی منابع درس دین و زندگی در کنکور نظام جدید پرداخت