اینترنت اشیا - آینه های هوشمند

92

این تکنولوژی را می توان یکی از برترین دستاوردهای سال های اخیر و یکی از ارزشمندترین ویژگی های یک هتل لوکس به شمار آورد. کاربرد این آینه ها علاوه بر ماهیت ذاتی آینه بودنشان، نمایش اطلاعات درخواستی از سوی مهمانان است بطوریکه از آن ها به عنوان پیشخدمت های شخصی نیز یاد می شود و هر روز بر دایره ارائه خدمات شان افزوده می شود. https://www.ariatick.com/