بخش هایی از فیلم کابوس (Incubus) به زبان اسپرانتو (1966) - 4

221

فیلم کابوس (به اسپرانتو: Inkubo)، محصول سال 1966، دومین فیلم شاخصی است که در تاریخ سینما به زبان کاملا اسپرانتو به روی پرده رفته است. استفاده از زبان اسپرانتو در این فیلم با انگیزه رازآلود تر کردن محتوای Horror آن صورت پذیرفته است. (زیرنویس به زبان انگلیسی)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده