مهاجرت به استرالیا - بررسی صلاحیت دریافت ویزا

99

چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟ یکی از خدمات سامانه ویزا چک بررسی صلاحیت متقاضیان برای دریافت ویزای کار استرالیا می باشد. در این خدمت اطلاعات متقاضی بر اساس آخرین استانداردهای اداره مهاجرت استرالیا و سازمان های ارزیابی کننده مدارک شغلی و تحصیلی بررسی و نتیجه آن طی ایمیل به کاربر اعلام میگردد. بهمراه این فایل اطلاعات کاملی از نوع ویزاهای قابل دریافت، نقشه راه، فرآیند اخذ ویزا و نحوه قرارداد با وکیل مهاجرتی با توجه به شرایط هر متقاضی ارائه میگردد.

pixel