رهگیری هوايي ناو جنگي انگلیس

228
فیلم رهگیری هوايي ناو جنگي انگلیس که نفتکش توقیف شده اخیر را اسکورت می کرد و بخشي از مکالمه نیروهای سپاه با آن منتشر شد. نيروهاي سپاه در اين مكالمه به ناو انگليسي هشدار ميدهند كه در فرايند توقيف نفتكش دخالت نكنند.
pixel