باید در برابر خطر افراط‌گرایی متحد باشیم

134
همه ما از شرق تا غرب، باید در برابر خطر افراط‌گرایی متحد باشیم/ افراط‌گرایی توسعه، صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند
pixel