ماهی هامور سومن: Epinephelus summana

61

گونه هامور سومن (Epinephelus summana)، از هامورماهیانی است که در بعضی منابع به امکان وجود آن در آب های ایران اشاره شده اما قطعیت ندارد. طول این گونه ممکن است تا 52 سانتیمتر برسد و ساکن نواحی کم عمق است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Epinephelus-summana.html

pixel