اتصال به شبکه سراسری ریلی بندرخشک پیشگامان

468
بندرخشک پیشگامان به شبکه سراسری ریلی کشور متصل شد. این بندرخشک اولین بندرخشک تعاونی در ایران می باشد. www.pidp.ir

تیتان ها به پیش ۵۵

2 سال پیش
سلام دوستان برید توی مسابقه زومیت شرکت کنید گلکسی نوت 8 برنده شید yon.ir/Note8Quiz
pixel