همه گلهای باشگاهی علی کریمی

9,341

همه گلهای باشگاهی جادوگر در این ویدیو، سعی کرده ایم هر جا تصویری از گلهای باشگاهی علی کریمی در ایران و خارج از ایران موجود بوده، جمع آوری کنیم . سایت فوتبالی: FootballiApp.net اینستاگرام و کانال فوتبالی: FootballiApp

فوتبالی
فوتبالی 367 دنبال کننده