علل شکست پروژه ی ویندوز فون و اقداماتی که برای نجات آن صورت نگرفت

60

ویندوز فون محصولی با پتانسیل بسیار بالا که همه چیز در مورد آن به خوبی پیش می رفت ..............اما به طور حیرت انگیزی شکست خورد........... ...........................................................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news