17. نورولیدرشیپ: ادامه گفتگو با دکتر منصور شیرزاد

3,245
نورولیدرشیپ تلاشی برای بسط کاربردی یافته‌های علوم اعصاب در حوزه رهبری سازمانی است. در این گفتگو سعی می‌کنیم نیمرخی از این حوزه جذاب و اثربخش را در ادامه فرآیند گفت و شنود با جناب آقای دکتر شیرزاد بازتاب دهیم.
braincast 288 دنبال کننده
pixel