ماشین پرنده

1,788
یک خودرو در چین به دلیل سرعت بسیار زیاد از مسیر خود منحرف شد و روی سقف خانه ای فرود آمد. === www.parstoday.com/fa
pixel