به امید پرواز

399

خداوند به ما دو بال و دو پا هدیه داد تا هم در زمین بگردیم هم در آسمان ولی......... نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آبان

آبان

6 سال پیش
ممنونم، به امید پرواز...
نهاد رهبری نوشیروانی بابل (1)
نهاد رهبری نوشیروانی بابل (1) سلام علیکم متشکریم. موفق باشید به امید پرواز
علی

علی

6 سال پیش
به امید پرواز
نهاد رهبری نوشیروانی بابل (1)
نهاد رهبری نوشیروانی بابل (1) سلام علیکمممنون که به ما سر زدید. برای شما آرزو می کنیم که آسمانی باشید و آسمانی بمانید. پاینده باشید. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل