ریاضی هشتم ، فصل اول :عددهای صحیح وگویا ، درس 1 : اُولویت محاسبات در ریاضی

1,097
در این فیلم ما به اُولویت محاسبات در عبارت های ریاضی و شیوه های ابتکاری بدست آوردن حاصل یک عبارت می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید : https://faranesh.com/education/18403-riazi8film-amoozeshihashtom
pixel